dinsdag 11 mei 2021

Posted in Algemeen

Schietstanden mogen BEPERKT open ENKEL voor definitieve SSL houders

Op 7 mei 2021 werd een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd waarin de corona maatregelen nog eens worden aangepast. In het ministerieel besluit zelf staat er niets over de heropening van sportinfrastructuur en dus ook over de heropening van de schietstanden.

Op dezelfde dag werd om 21u15 een FAQ verspreid aan de lokale besturen en aan de pers. Ondertussen is de tekst hiervan ook gepubliceerd

In deze tekst is het volgende te lezen:
“Schietstanden blijven toegankelijk voor sportschutters voor het behalen van de verplichte schietbeurten in het kader van de vigerende regelgeving van de gemeenschappen betreffende het sportschieten.”

Ondertussen is er verder overleg geweest tussen de federaties en Sport Vlaanderen. Er is daar overeengekomen dat de FAQ bindend is. Bijgevolg mogen de schietstanden gedeeltelijk terug open.

Enkel de houders van een DEFINITIEVE sportschutterslicentie mogen voorlopig de schietstanden bezoeken. Houders van een voorlopige sportschutterslicentie kunnen niet schieten vermits zij steeds moeten worden begeleid door een andere schutter. Dergelijke begeleiding is niet te organiseren rekening houdend met de corona maatregelen. Er zijn dus ook geen trainingen, wedstrijden, initiaties of occasionele schutters op dagkaart!!

Deze gedeeltelijke heropening is goed nieuws voor wie een sportschutterslicentie heeft en al schietbeurten wil halen. Onder meer  volgende personen kunnen ook nog NIET naar de schietstand:

  • houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen model 4 die geen houder zijn van een sportschutterslicentie;
  • politie agenten die een toelating hebben om hun privé wapen te gebruiken maar geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentie
  • houders van een jachtverlof die geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentie
  • houders van een Europese vuurwapenpas die geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentie
  • houders van een aanstelling als jachtwachter die geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentie.
  • luchtdrukschutters die geen houder zijn van een definitieve sportschutterlicentie

Met andere woorden en om elke onduidelijkheid te vermijden: ENKEL wie een definitieve sportschutterslicentie heeft, mag op de schietstand en dit uitsluitend om de vereiste schietbeurten te behalen.  Er zal controle zijn!

Het spreekt voor zich dat deze schietbeurten ook genoteerd dienen te worden in het sportschuttersboekje. Er kan door de houders geschoten worden met alle vergunningsplichtige vuurwapens die gebruikt mogen worden voor het beoefenen van een door de federaties aangeboden schietdiscipline zoals pistolen en revolvers in alle kalibers, karabijnen, geweren, … Het is dus NIET zo dat enkel geschoten zou kunnen worden met de vuurwapens die voorhanden mogen worden gehouden via de sportschutterslicentie en geregistreerd werden via een formulier van overdracht model 9.

Het spreekt voor zich dat de algemene corona maatregelen (afstand, ontsmetten, mondmaskers, …) van toepassing blijven.
Kantine is momenteel nog gesloten, maar het terras is open voor een drankje te drinken tot 22u.  Mits 80% van de risicopersonen  1 prik hebben gehad en er max 500 covid patiënten op intensieve liggen, mag de kantine open vanaf 9 juni tot 22u en mag  het terras dan open blijven tot 23:30u.

We begrijpen dat de beperkte heropening vervelend is voor de schutters/jagers die nog niet mogen schieten, maar het is ons zo opgelegd door de overheid. We hopen dat er snel een versoepeling komt, zodat iedereen terug mag komen schieten.

Het bestuur

Share Button