donderdag 23 september 2021

Bereikbaarheid schietstand tijdens WK wielrennen 24-26 sept.

Bereikbaarheid schietstand tijdens het WK wielrennen 24-26/9/21 Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 september passeert het WK Wielrennen door Kontich! De schietstand is hierdoor heel moeilijk bereikbaar!! Volgende informatie hebben we ontvangen via de gemeente. Parcours komende van Wilrijk – Edegem naar Kontich via de Doornstraat – Groeningenlei – Molenstraat – Gemeenteplein – Mechelsesteenweg – Grote Steenweg – Rumst richting Mechelen.Vanaf 2 u voor de doortocht wordt het parcours afgesloten voor alle verkeer behalve op 3 cruciale kruispunten namelijk N171 – Groeningenlei – N173 (PBL), N171 – Molenstraat en N1 – F. Maesstraat – Michel Geysemansstraat. Deze blijven in theorie tot 45 minuten voor doortocht open doch reken een uur voor doortocht om veilig te zijn.  De uren van doortocht zijn : vrijdag 13.50 u, zaterdag 12.50 u en zondag 10.45 u.  Tot 2 uur na de doortocht blijft het parcours ook afgesloten !  Op zaterdag en zondag tot maandag 17 u blijft dan ook de as Molenstraat  – Gemeenteplein en Mechelsesteenweg tot aan de Duffelsesteenweg afgesloten voor de feestmarkt en jaarmarkt.  Tussen deze uren kan de beschreven as van het parcours niet gekruist worden noch kan er op gereden worden !!!  Omrijden van de ene naar de andere kant is over de E19 naar afrit Wilrijk – Mortsel en dan terugkomen via de PBL of omgekeerd ! Het centrum van Kontich is afgesloten voor feestmarkt. Indien u op deze dagen (24-25-26 sept) een reservatie heeft in onze schietstand tijdens de passage van het peleton,  raden we u aan uw reservatie te herplannen volgens onderstaande openingsuren: Schietstand open:            Vrijdag 24/9 vanaf 16u tot 22u Zaterdag 25/9 vanaf 15u tot 18u Zondag 26/9  vanaf 13u tot...

Read More
woensdag 22 september 2021

Kontich wk wielrennen 24-26 september

Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 september passeert het WK Wielrennen door Kontich! En alsof dat op zich al niet bijzonder is, is het WK dit jaar ook nog eens aan zijn 100ste verjaardag toe. We kijken dus uit naar één groot wielerfeest voor jong en oud. Met hopelijk topprestaties van onze landgenoten en heel veel sfeer. Programma Op vrijdag is het aan de junioren, op zaterdag aan de vrouwen en op zondag aan de mannen. Het parcours loopt via de Doornstraat, Groeningenlei, Molenstraat, Gemeenteplein, Mechelsesteenweg en Grote Steenweg richting Rumst. Het peloton komt dus telkens binnen vanuit de richting van Edegem.  Doortocht Afsluiting parcoursVrijdag 24/9Rond 13.50 u.11 tot 14.30 u.Zaterdag 25/9Rond 12.40 ipv 13.42 u.11 tot 14.30 u.Zondag 26/9Rond 10.45 ipv 11.20 u.9 tot12.30 u. Verkeersregeling Om de doortocht voor alle betrokkenen veilig te laten verlopen, sluiten we het parcours af voor alle verkeer en dit 2 uur vóór de doortocht tot 30 minuten na de doortocht. Er geldt een parkeerverbod op het hele parcours. Door de doortocht en het afsluiten van het wedstrijdparcours, wordt onze gemeente in twee delen gesplitst. Hierdoor wordt het tijdens de periode van de afsluiting bijna onmogelijk om van het oostelijke deel naar het westelijke deel van onze gemeente te geraken en omgekeerd. De doortocht en de bijhorende noodzakelijke maatregelen hebben heel wat gevolgen voor de verkeerssituatie in ons dorpscentrum en de straten die uitgeven op het parcours: Verschillende wijken of straten hebben hun in- en/of uitrit via het parcours. Zij zullen tijdens de uren dat het parcours afgesloten is niet weg kunnen met de wagen. Zij dienen hun wagen dus op voorhand op reglementaire manier buiten het parcours te parkeren. Het gaat hierbij om de bewoners van de wijk Albertlei en aangrenzende straten, de Staf Van Elzenlaan, Kontichhof, Lijsterbolstraat, Zilverbergstraat en Maalderijstraat.De Jordaensstraat en de Van Dyckstraat worden dubbelrichting en er geldt in bepaalde delen van deze straten een parkeerverbod om uitwijkmogelijkheden te creëren. Tijdens diezelfde momenten kan niet worden uitgereden via de Spoorwegstraat.De Bergstraat kan enkel uitrijden tijdens de uren dat we het parcours...

Read More
maandag 7 juni 2021

Schietenstanden mogen open voor alle schutters vanaf 9 juni

Beste Schutter, Op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 11 mei 2021 en het federaal ministerieel besluit van 4 juni kregen we een vooruitblik op de versoepelingen die we de komende maanden mogen verwachten. Via deze update trachten we op basis van de beschikbare informatie een overzicht te geven van wat deze versoepelingsfases  voor de sportsector zullen betekenen.We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.In het kort gelden volgende regels vanaf 9 juni:Voor iedereen: Indoor en outdoor sporten zijn toegelaten. Indien mogelijk geniet outdoor sporten de voorkeur.Sportactiviteiten in een niet-georganiseerde context:kunnen in groepen van maximaal 10 personen, conform de regels van het samenscholingsverbod. Binnen deze groep moet je dus afstand houden tijdens het sporten.Conform het MB mag men afwijken van de afstandsregels in groepen van maximaal 4 personen. In deze beperkte groepen kan dus ook gesport worden met contact.Sportactiviteiten in een georganiseerde context:kunnen doorgaan in  een sportgroep van maximaal 50 personen indoor (vanaf 25 juni max. 100 personen) of 100 personen outdoor, exclusief de begeleider(s).Contact is toegestaan bij sportactiviteiten in georganiseerd verband in de mate dat dit noodzakelijk is door de aard van de sport.Georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …) zijn toegelaten, ook met contact. Algemeen geldt: Indoor sportinfrastructuren mogen enkel open tussen 5u en 23u30..Sportkantines kunnen openen volgens de richtlijnen in het protocol voor de horeca. Kantine en terras sluiten bijgevolg om 23:30u. Vooruitblik op mogelijke versoepelingenVooruitblik op mogelijke versoepelingen op basis van de voorlopige communicatie vanuit het federale niveau na het overlegcomité van 11 mei (onder voorbehoud van gunstige corona-cijfers en eventuele wijzingen in de federale richtlijnen). Het verwachte federale MB zal hierbij mogelijks nog extra modaliteiten opleggen. 1 juliBinnen tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand.Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand.De resterende beperkingen op sportactiviteiten worden opgeheven.De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:Vanaf 25 juni: Sport- en jeugdkampen kunnen voor maximaal 100 personen, overnachting is toegelaten. 30 juliBinnen tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand.Buiten tot 5.000 personen, met mondmasker en op een veilige afstand.De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd: 13 augustus(Eventuele)...

Read More
dinsdag 11 mei 2021

Schietstanden mogen BEPERKT open ENKEL voor definitieve SSL houders

Op 7 mei 2021 werd een nieuw ministerieel besluit gepubliceerd waarin de corona maatregelen nog eens worden aangepast. In het ministerieel besluit zelf staat er niets over de heropening van sportinfrastructuur en dus ook over de heropening van de schietstanden.Op dezelfde dag werd om 21u15 een FAQ verspreid aan de lokale besturen en aan de pers. Ondertussen is de tekst hiervan ook gepubliceerdIn deze tekst is het volgende te lezen:“Schietstanden blijven toegankelijk voor sportschutters voor het behalen van de verplichte schietbeurten in het kader van de vigerende regelgeving van de gemeenschappen betreffende het sportschieten.”Ondertussen is er verder overleg geweest tussen de federaties en Sport Vlaanderen. Er is daar overeengekomen dat de FAQ bindend is. Bijgevolg mogen de schietstanden gedeeltelijk terug open. Enkel de houders van een DEFINITIEVE sportschutterslicentie mogen voorlopig de schietstanden bezoeken. Houders van een voorlopige sportschutterslicentie kunnen niet schieten vermits zij steeds moeten worden begeleid door een andere schutter. Dergelijke begeleiding is niet te organiseren rekening houdend met de corona maatregelen. Er zijn dus ook geen trainingen, wedstrijden, initiaties of occasionele schutters op dagkaart!!Deze gedeeltelijke heropening is goed nieuws voor wie een sportschutterslicentie heeft en al schietbeurten wil halen. Onder meer  volgende personen kunnen ook nog NIET naar de schietstand: houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen model 4 die geen houder zijn van een sportschutterslicentie;politie agenten die een toelating hebben om hun privé wapen te gebruiken maar geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentiehouders van een jachtverlof die geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentiehouders van een Europese vuurwapenpas die geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentiehouders van een aanstelling als jachtwachter die geen houder zijn van een definitieve sportschutterslicentie.luchtdrukschutters die geen houder zijn van een definitieve sportschutterlicentie Met andere woorden en om elke onduidelijkheid te vermijden: ENKEL wie een definitieve sportschutterslicentie heeft, mag op de schietstand en dit uitsluitend om de vereiste schietbeurten te behalen.  Er zal controle zijn! Het spreekt voor zich dat deze schietbeurten ook genoteerd dienen te worden in het sportschuttersboekje. Er kan door de houders geschoten worden met alle vergunningsplichtige vuurwapens die gebruikt mogen worden voor het beoefenen van een door de federaties aangeboden schietdiscipline zoals pistolen en revolvers in alle kalibers, karabijnen, geweren, … Het is dus NIET zo dat enkel geschoten zou kunnen worden met de vuurwapens die voorhanden mogen...

Read More
maandag 1 februari 2021

Corona virus en schietbeurten – update 29/1/2021

Door de coronamaatregelen zijn de indoorschietstanden sinds 29/10/2020 voor de tweede maal gesloten. De indoorschietstanden zullen wellicht nog enige tijd gesloten blijven. Dat heeft tot gevolg dat het behalen van de vereiste van 12, respectievelijk 6 schietbeurten met toepassing van de vorige coronamaatregel, voor heel wat sportschutters niet haalbaar wordt. Op voorstel van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 29/1/2021 daarom tot aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27/3/2020. Deze aanpassing treedt in werking op 1/2/2021. 1. Voorlopige sportschutterslicenties De tijdelijke regeling die de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14/3/2020 geldig waren verlengt met zes maanden wordt uitgebreid. Ze is ook van toepassing op de voorlopige sportschutterslicenties, die uitgereikt zijn vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden. Voorlopige sportschutterslicenties, geldig op 14/3/2020 en voorlopige sportschutterslicenties, uitgereikt vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige sluiting van de indoorschietstanden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden (DUS: 12 + 6 maand = 18 maand)geen spreiding schietbeurten over 2 trimesterswél spreiding schietbeurten over verschillende dagentijdens de verlenging kan je in dat geval duseventuele schietbeurten inhalendeelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentieVoorbeeld: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2021 heeft als nieuwe vervaldatum 20/09/2021. 2. Definitieve sportschutterslicenties Er zijn 4 situaties waarin een sportschutter zich kan bevinden: Lopende sportschutterslicenties, geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 30/1/2022Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstandenSportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag van 29/10/2020 tot en met 30/01/2021 Hierna volgt per situatie de nieuwe tijdelijke maatregel. Situatie 1 Lopende sportschutterslicenties geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 30/1/2022 Vervaldag 1 vanaf 1/2/2021aanvraag geldigverklaring/hernieuwingvoorwaarden sportschuttersdecreetMAAR: geen schietbeurten te bewijzenVervaldag 2aanvraag geldigverklaring/hernieuwingvoorwaarden sportschuttersdecreetMAAR:12 schietbeurten in voorgaande 24 maandgeen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 12 dagen Situatie 2 Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden Vervaldag 1aanvraag geldigverklaringvoorwaarden sportschuttersdecreetMAAR:6 schietbeurten in voorgaande 12 maandgeen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 dagenVervaldag 2, 3, …voorwaarden sportschuttersdecreet Situatie 3 Sportschutterslicenties die op 1/2/2021...

Read More
zondag 7 juni 2020

HEROPENING SCHIETSTAND – Richtlijnen corona

De schietstand is voorlopig enkel open voor leden ! Er worden voorlopig geen dagschutters aanvaard en geen dagkaarten gemaakt tot 30 juni ! Beste leden,  Heuglijk nieuws ! Nu dinsdag 9 juni gaat de club terug open om 14 uur. De openingsuren wijzigen niet, met uitzondering van de maandagen, dan blijft de club dicht. Er worden dus tot nader bericht GEEN dynamische disciplines getraind, ook niet op woensdag (IPSC) omdat contact nog altijd vermeden moet worden. Van zodra de overheid de regels verder versoepeld kunnen we terug dynamische disciplines gaan trainen. Voor de schiet en hanteringsproeven, krijgen we nog verdere instructies van de federaties. Er zijn ons door de federale overheid wel een aantal maatregelen opgelegd. Deze maatregelen dienen stipt opgevolgd te worden, niet alleen door jullie maar ook zeker door ons als bestuur.  Het niet naleven van deze regels heeft onmiddellijke schorsing tot gevolg. A : Voor wat betreft de cafetaria :   Betreden geschiedt langs de gekende  toegangsdeur (IN). Wapens blijven in de auto liggen tot je naar beneden gaat om contact te vermijden in wapenkamer. Wanneer je binnenkomt : steeds eerst je handen gaan wassen of ontsmetten (met mondmasker). GEEN alcohol-gel gebruiken vlak voor het schieten. Als je handen niet goed droog zijn,  kan dit ontbranden bij het afvuren van vuurwapens!! Na het schieten ga je buiten langs de andere deur (aan de kant van het overdekte terras/luchtstand) (OUT) en  leg je de wapens en toebehoren onmiddellijk terug in de auto en pas daarna kom je terug binnen  in de cafetaria, dus weerom via dezelfde deur als diegene waar je de eerste keer langs bent binnengekomen.  (De wapenkamer is niet toegankelijk, met uitzondering van de enkelingen die niet met een auto zijn). Ook wanneer je terug binnenkomt moet je de handen wassen of ontsmetten, vooraleer je een bestelling plaatst of jouw boekje laat afstempelen (boekje zelf openleggen en al invullen met eigen balpen).  Ga je bvb. een sigaretje roken, zelfde scenario. Buiten langs de deur aan de luchtstand (OUT) en terug binnen langs de gewone ingang (IN).   Er mag niet meer aan de toog een drank genuttigd of nagepraat worden. De toog is verboden zone, tenzij voor een bestelling of voor het terugbrengen van glazen of flesjes.  Iedereen neemt plaats op een lage stoel, dit aan een tafel.   De tafels zijn herschikt,...

Read More