woensdag 15 april 2020

Posted in Algemeen

Corona virus en schietbeurten – update 15/04

Lockdown verlengd t.e.m. 3 mei.

1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt: 

  • worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.
  • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
    • eventuele schietbeurten inhalen
    • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.
  • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 3 mei = (voorlopig) 51 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden).

2. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:

  • kunnen toch – uitzonderlijk – geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren – hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen. 
  • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 3 mei. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 3 juni

Share Button