Wat is Sportschieten?

In eenvoudige bewoordingen of in een eenvoudige structuur het sportschieten uitleggen is een bijna onmogelijke taak. Als sport omvat het Schieten bijna evenveel disciplines als Atletiek.

Het ISSF (International Shooting Sport Federation) (tot voor kort U.I.T) genaamd is de international bond die ervoor instaat dat alle schutters over de ganse wereld een uniform reglement hebben om hun sport te beoefenen. In de praktijk is het wel zo dat er bijna oneindig meer disciplines bestaan dan er door het ISSF erkend zijn. Dit komt vooreerst door de moeilijkheidsgraad van de erkende disciplines, en, door plaatselijke gewoontes en wetgevingen. Maar er mag gesteld worden dat alle sportdisciplines bij het schieten hun basis hebben bij de ISSF reglementen. Er zijn 17 Olympische Schietdisciplines, die in 4 hoofdgroepen kunnen onderverdeeld worden, nml, Kleischieten, Karabijnschieten, Pistoolschieten, en , Lopend Doel schieten.

De Sporttakken die op deze bladzijden behandeld worden zijn de “DOELSCHUTTERS”. Maar ook bij het doelschieten is er eveneens een grote diversiteit. Met doelschieten bedoelen we het schieten vanaf een vast schietpunt naar een kartonnen schijf, met karabijn of pistool.

De verschillende disciplines onderscheiden zich door het gebruikte wapen (pistool of karabijn), de afstand tot het doel (10m, 50m, 100m, 300m), de houding (staand, liggend, knielend, of een combinatie van deze houdingen), het kaliber van het wapen ( .177, .22 , .32, .38, enz.), het aantal schot per wedstrijd (40, 60, 120)

Uitzonderlijk aan deze sport is de diversiteit in leeftijden van de deelnemers, de jongste olympische kampioen ooit was 16 jaar (Konstatin Lukashik in 1992) en de oudste olympische kampioen ooit was er 72 (Oscar Shawn in 1920).

 

Begeleiding op Zilverberg

Schietstand Zilverberg zet zich in om zowel de beginnende alsook de gevorderde schutter de nodige bekwame begeleiding te bieden. We brengen u graag in contact met onze schietmonitoren die zowel lessen voorzien om voor de hanterings- en schietproef te slagen, als voor verdere vervolmaking van uw schietprestaties.
Om een afspraak te maken met een schietmonitor, gelieve ons contactformulier te gebruiken. U kan ook contact opnemen met de schietstand.

Nieuwkomers kunnen ook nog extra info terugvinden op onze nieuwkomers pagina.