Veiligheid boven alles!

De schietsport is, in tegenstelling tot hoe veel leken het aanvoelen, een extreem veilige sport. Dit blijkt o.a. uit het feit dat wij de geringste verzekeringspremie moeten betalen van zowat alle sporttakken. Volgens die schaal zijn wij even gevaarlijk als bridge!

Hoe komt dit ?

Omgaan met en bezit van wapens brengen een groot verantwoordelijkheidsbesef mee. Dit besef uit zich in de wijze waarop wij onze wapens bewaren en hanteren. Enkel perfecte discipline op dat vlak heeft ervoor gezorgd dat wij tot op heden in Belgie onze hobby nog mogen beoefenen …

Bovendien hoeft men in de omgang met wapens eigenlijk vooral drie eenvoudige regels voor ogen te houden, om de veiligheid te waarborgen :

I. Behandel een wapen altijd als ware het geladen !

Dit houdt vanalles in: Vergewis je van ieder wapen waar je mee in aanraking komt, of het ontladen is !   Ook bij wapens waarvan je nooit zou verwachten dat ze geladen kunnen zijn: lader uitnemen, trommel en kamer(s) inspecteren !
Raak nooit de trekker aan tenzij je de schietschijf in het vizier hebt en wilt schieten.
Vertrouw ook nooit zomaar op veiligheidsmechanismen (veiligheidspal, enz.).

II. Richt je wapen nooit op iets dat je niet raken wil !

Dit is eveneens een fundament. Wapens worden enkel op de doelen gericht, op de schietbaan. Naar een persoon wijzen is ondenkbaar. Niet per ongeluk, niet wanneer je wapen ‘ontladen’ is, nooit. Het is de onvergeeflijkste fout die je kan maken.

III. Wees zeker van wat er zich achter je doel bevindt !

Wees zeker van je doel is een notie die niet alleen voor de jacht opgaat.
De achtergrond is zéér belangrijk. Daarom schieten we enkel op de schietbaan waar de achtergrond een ondoordringbare kogelvang is !
Iedere wapenmanipulatie gebeurt met je wapen in de richting van die kogelvang.

Dit zijn slechts de basisnoties !

Onze volledige voorschriften vindt u in ons Huishoudelijk reglement VSCZ, waar alle leden en bezoekers zich niet enkel naar te gedragen hebben, maar hetgeen ook volledig geacht wordt gekend te zijn. Onze sport is niet alleen uiterst veilig, samen houden we ze uiterst veilig !