Kalender

 

 

Meer uitleg rond geplande activiteiten/cursussen.

Opleidingstraject
Voor onze nieuwe leden wordt er uiteraard een opleidingstraject voorzien . Beginnende schutters bezitten geen eigen wapens zolang ze een voorlopige schutterslicentie hebben, en worden gedurende die tijd onder de hoede genomen door onze schietmonitoren of ervaren leden. Derhalve is het aangewezen iemand te vinden die u gedurende deze periode helpen kan om het één en ander correct aan te leren.  Zo gauw u uw voorlopige sportschutterslicentie bezit dient u contact op nemen met het bestuur om de opleiding voor u te helpen organiseren. Schietmonitoren kunnen u een persoonlijke training geven naar veiligheid, schiethouding en schiettechniek, in het wapenverbond kan u onder begeleiding leren omgaan met diverse wapens en kalibers en ligt de focus op wapenbehendigheid en -beheersing, het VEILIG omgaan met diverse wapens met courante kalibers.
 
Eenmalige Schietbeurten
De wetgever heeft voorzien dat iedere meerderjarige éénmaal per jaar een schietbeurt mag doen, mits correcte registratie van deze schietbeurt, melding aan de provinciegouverneur en vakkundige begeleiding.Gezien de grote vraag naar deze intiaties en de administratieve en praktische lasten die eraan verbonden zijn, kunnen we deze niet op individuele basis organiseren. De schietbeurten van de nieuwe leden zijn prioritair. Initiaties worden daarom gegroepeerd en in het weekend buiten de schiet uren voor de leden gedaan.
 
Jachtcursus Vlaams Jachtverlof
Ook dit jaar organiseert Zilverberg een lessenreeks ter voorbereiding van het Vlaams Jachtexamen.Op basis van een gecomprimeerde, geïllustreerde cursus, ondersteund door met het bijbehorende didactisch materiaal wordt aan de kandidaten de te kennen stof diets gemaakt. Tevens wordt er een grote nadruk gelegd op het leren afleggen van een multiple-choice-examen met strafpunten, hetgeen met wekelijkse proefexamens getraind wordt.De cursus omvat de drie vakken die op het examen afgenomen worden: Jachtwetgeving, biologie van het jachtwild evenals wapenkunde. De lessen gaan door op de vrijdagavonden vanaf vrijdag zes januari tot eind april. Voor wie slaagt in zijn theoretisch examen wordt achteraf een bijkomende lessenreeks voorzien om goed voorbereid naar het praktisch examen te kunnen gaan. De praktische sessies omvatten wapenmanipulatie en –veiligheid, afstanden schatten, voorbereiding op het inschatten van praktische situaties, stressbestendigheid en tips & tricks.  Voor de jachtcursus kan u mailen naar info@stb.be

Alle verdere info is te bekomen op  info@zilverberg.be of via het online contactformulier.