zondag 7 juni 2020

Posted in Algemeen

HEROPENING SCHIETSTAND – Richtlijnen corona

De schietstand is voorlopig enkel open voor leden ! Er worden voorlopig geen dagschutters aanvaard en geen dagkaarten gemaakt tot 30 juni !

Beste leden, 

Heuglijk nieuws ! Nu dinsdag 9 juni gaat de club terug open om 14 uur.

De openingsuren wijzigen niet, met uitzondering van de maandagen, dan blijft de club dicht. Er worden dus tot nader bericht GEEN dynamische disciplines getraind, ook niet op woensdag (IPSC) omdat contact nog altijd vermeden moet worden. Van zodra de overheid de regels verder versoepeld kunnen we terug dynamische disciplines gaan trainen. Voor de schiet en hanteringsproeven, krijgen we nog verdere instructies van de federaties.

Er zijn ons door de federale overheid wel een aantal maatregelen opgelegd. Deze maatregelen dienen stipt opgevolgd te worden, niet alleen door jullie maar ook zeker door ons als bestuur.  Het niet naleven van deze regels heeft onmiddellijke schorsing tot gevolg.

A : Voor wat betreft de cafetaria :  

Betreden geschiedt langs de gekende  toegangsdeur (IN). Wapens blijven in de auto liggen tot je naar beneden gaat om contact te vermijden in wapenkamer. Wanneer je binnenkomt : steeds eerst je handen gaan wassen of ontsmetten (met mondmasker). GEEN alcohol-gel gebruiken vlak voor het schieten. Als je handen niet goed droog zijn,  kan dit ontbranden bij het afvuren van vuurwapens!!

Na het schieten ga je buiten langs de andere deur (aan de kant van het overdekte terras/luchtstand) (OUT) en  leg je de wapens en toebehoren onmiddellijk terug in de auto en pas daarna kom je terug binnen  in de cafetaria, dus weerom via dezelfde deur als diegene waar je de eerste keer langs bent binnengekomen.  (De wapenkamer is niet toegankelijk, met uitzondering van de enkelingen die niet met een auto zijn). Ook wanneer je terug binnenkomt moet je de handen wassen of ontsmetten, vooraleer je een bestelling plaatst of jouw boekje laat afstempelen (boekje zelf openleggen en al invullen met eigen balpen). 

Ga je bvb. een sigaretje roken, zelfde scenario. Buiten langs de deur aan de luchtstand (OUT) en terug binnen langs de gewone ingang (IN).  

Er mag niet meer aan de toog een drank genuttigd of nagepraat worden. De toog is verboden zone, tenzij voor een bestelling of voor het terugbrengen van glazen of flesjes. 

Iedereen neemt plaats op een lage stoel, dit aan een tafel.   De tafels zijn herschikt, rekening houdende met de social distance van 1,50 meter. 

Er mogen maximum 10 personen aan een tafel plaatsnemen. Eens gezeten, blijf je aan dezelfde tafel zitten. Samen met je andere tafelgenoten vorm je op dat ogenblik een “bubbel“.

Het is dus niet toegestaan om eerst aan tafel A een kwartiertje te gaan zitten en daarna plaats te nemen aan een andere tafel om ook daar een gesprek te gaan voeren.

Het salon is voorlopig verwijderd om zoveel mogelijk tafels te kunnen plaatsen. 

Biljarten mag nog maar je moet weer rekening houdende met de social distance van 1,50 meter en wanneer je niet aan de beurt bent, zit je aan de tafel welke tegenover de biljarttafel staat

Drank bestel je en de bestelling wordt klaargezet op de houten bak, opgesteld naast de kassa.

Let wel : 1 betaling per tafel zal  van toepassing zijn. Desnoods leg je samen zodat er slechts 1 iemand komt afrekenen.  Dit zal geschieden via bancontact en zoveel mogelijk contactloos.

Voor je vertrekt breng je de flesjes, glazen enz.. naar de rechterkant van de toog (ter hoogte van het koffiezet apparaat) (DROPZONE) . Alles wordt vervolgens door de medewerkers afgewassen, uitsluitend met de vaatwasmachine op 60graden. Een medewerker zal daarna tafels en stoelen ontsmetten vooraleer er iemand anders mag plaatsnemen.

Het overdekte terras en het buitenterras zal zo spoedig  mogelijk geplaatst worden om zoveel als mogelijk buiten te kunnen zitten. In de cafetaria hoef je geen mondmasker te dragen, alsook geen handschoenen.

Er zal in de cafetaria bij binnenkomst ook een flip-over staan waarop alles nog eens vermeld wordt.

B : Voor wat betreft de schietstanden zelf.

Je kan enkel op reservatie schieten. Via zilverberg.optijd.be kan je een baan reserveren. Je kan ook enkel dezelfde week reserveren. de website wordt wekelijks opengesteld, telkens voor de lopende week zelf. Je reserveert voorlopig ofwel voor de 10m stand, 15m stand, 25m stand of 100m stand.

Op de 25m stand zal er 1 baan beschikbaar blijven voor de leden die niet elektronisch kunnen reserveren, zij dienen WEL te reserveren via de telefoon kantine. Ook eventuele banen die buiten gebruik zijn, worden niet voorzien op zilverberg.optijd.be. Voorlopig hebben wij het reserveren in tijd beperkt (30 min) om alle schutters toe te laten, enerzijds hun verloren schietbeurten in te kunnen halen en anderzijds om iedereen de kans te geven om een keer meer te komen schieten.  Het is niet de bedoeling om verschillende tijdsloten achter elkaar te reserveren om iedereen de kans te geven om hun schietbeurten in te halen.

Wel is het belangrijk dat je, wanneer je naar beneden gaat, jouw zelf meegebracht mondmasker en ook handschoenen gebruikt. Dit tot zolang je beneden in het afgebakend gedeelte ( je schietpost)  van je schietbaan staat. Pas daarna mag je het mondmasker afzetten en je moet zeker de handschoenen terug uitdoen vooraleer je begint te schieten

Je komt niet uit het afgebakend gedeelte (jouw schietpost) tenzij je terug mondmasker en  handschoenen aandoet. Niet socializen met buur.

Jouw  schietbaan dient na gebruik eerst terug ontsmet te worden vooraleer een nieuwe schutter deze in gebruik neemt.

In de afgebakende ruimte bevindt zich nooit meer dan 1 schutter, tenzij het iemand uit jouw eigen bubbel betreft (bvb. een familielid schutter of begeleider – (deze laatste met mondmasker uiteraard) )

De reden dat handschoenen  en mondmasker verplicht zijn tijdens je verplaatsing is enkel omdat bij het passeren op de trap of in de gang, de opgelegde afstand van 1,50 meter niet kan gerespecteerd worden. Ook kunnen de deuren van de schietbunker niet blijven openstaan aangezien de verluchtingsinstallatie de lucht van de gang dan meetrekt. We zouden bijgevolg telkens de deurklinken moeten ontsmetten telkens wanneer er iemand deze vastneemt. Niet haalbaar, Vandaar handschoenen verplicht in de gang.

De 15-meter stand is in twee gelijke delen gesplitst. 1 helft is voor gebruik van de bowlingpin machine en de andere helft wordt uitsluitend voorbehouden voor de nieuwe schutters, alwaar zij hun opleiding kunnen genieten. Wel toegestane kalibers op 15m stand respecteren !! Enkel handvuurwapens of .22 karabijn  !!

Ook daar is het principe van de “bubbel” van toepassing (1 schutter in de zone, tenzij iemand van je eigen bubbel of de begeleider, trainer.)

Alle toezichters, bestuursleden en begeleiders van de nieuwe schutters zullen beneden ook een mondmasker dragen. Wijs ze niet met de vinger, ze hebben ook niet voor deze situatie en opgelegde regels gekozen. 

C : Nog een paar algemene regels

Dagkaarten zijn voorlopig niet mogelijk  en initiaties kunnen ook niet aangevraagd worden. 

Schietkaarten aankopen geschiedt voorlopig enkel per 10 stuks en dienen liefst contactloos afgerekend te worden. De kaarten die je niet gebruikt hebt, neem je zelf mee voor de volgende beurt.

Sportschuttersboekjes worden aan de toog afgestempeld, dit aan de kant van de kassa. Boekje zelf invullen met eigen balpen en openleggen.

Voor wat betreft de nieuwe schutters die momenteel een opleiding door onze mensen genieten : reserveren gebeurd steeds in samenspraak met de begeleiders. Zij brengen voor jullie de reservaties in op de website.  

Na gebruik van mondmasker of handschoenen kan je deze in een vuilnisbak gooien welke ter beschikking wordt gesteld en terug zal te vinden zijn aan de buitendeur van de cafetaria. Gooi geen mondmaskers of handschoenen ergens in een hoekje of op een andere plaats. Veelal weet je zelf niet onmiddellijk dat je besmet bent en we willen ten allen tijde vermijden dat de medewerkers of de andere schutters zich ook zouden blootstellen aan een eventuele besmetting.

Beste leden, Van zodra het niet meer noodzakelijk is en we van de overheid de toelating krijgen, schroeven wij de opgelegde maatregelen terug.  Wij hopen dat alles zo snel als mogelijk terug normaal wordt. Het is enkel door het strikt opvolgen van deze verplichtingen dat we snel het virus naar de hemel kunnen schieten

Uiteraard zal er van het bestuur, zeker de eerste week,  permanent iemand aanwezig zijn om jullie eventuele vragen te kunnen beantwoorden alsook om jullie bij te staan bij de opvolging van de maatregelen.  

Hou wel rekening met het feit dat de maatregelen steeds zonder voorafgaande verwittiging kunnen gewijzigd of aangepast worden.

Wij wensen jullie veel plezier bij het uitoefenen van jullie hobby en wensen jullie vooral een veilige en gezonde terugkomst ! Bedankt voor uw medewerking !

Share Button