donderdag 26 maart 2020

Posted in Algemeen

Corona virus en schietbeurten – update 26/03

Vlaams nooddecreet gepubliceerd
Er is soms ook een beetje goed nieuws in deze virulente tijden.
Op 24 maart werd een Vlaams nooddecreet gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.
Dit decreet geeft aan de Vlaamse regering de bevoegdheid om, in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid “nadere regels uitwerken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten erbij”.
Dit decreet is van bijzonder belang voor de houders van een sportschutterslicentie. Door dit decreet kan de Vlaamse overheid de nodige beslissingen nemen om bestaande termijnen te verlengen, op te schorten of te stuiten zodat iedereen nog de mogelijkheid kan krijgen om aan de verplichting te voldoen regelmatig te schieten. Dit is van belang om de sportschutterslicentie te behouden.
Naar verluidt vergadert de Vlaamse regering morgen over een totaal pakket aan maatregelen die nodig zijn om administratieve problemen te vermijden, onder meer bij de geldigverklaringen en hernieuwingen van sportschutterslicenties. Het is in elk geval de bedoeling dat er een oplossing komt waardoor iedereen die onvoldoende schietbeurten had en die had kunnen halen indien de schietstanden niet gesloten zouden zijn door de Corona-maatregelen de mogelijkheid krijgt om in orde te blijven. Wij houden u verder op de hoogte.

Share Button