maandag 16 maart 2020

Posted in Algemeen

Corona virus en schietbeurten – update 16/03

Hieronder een publicatie van wapenunie:

Donderdag 12 maart 2020 heeft de overheid via de media aangekondigd dat alle recreatieve activiteiten tot 3 april 2020 verboden zijn. De draagwijdte hiervan was gisteren lange tijd onduidelijk. De informatie in de pers was immers enkel gebaseerd op uitspraken van de eerste minister tijdens een persconferentie zoals deze her en der werden weergegeven. Wij hebben gisteren tijdens de dat voortdurend informatie bezorgd aan de schietstanden op basis van voortschrijdend inzicht.

Op vrijdag 13 maart 2020 publiceerde de overheid nog op de valreep een ministerieel besluit waarin de maatregelen zijn omschreven. Dit besluit werd genomen op basis van de wet civiele veiligheid van 15 mei 2007.

Vanaf 13 maart 2020 tot en met 3 april 2020 worden de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard verboden. Enkel activiteiten in intieme of familiale kring worden nog toegelaten.

Tot en met 3 april 2020 worden de inrichtingen die behoren tot de culturele, festieve, recreatieve, sportieve en horecasector gesloten. Dit betekent dus dat alle schietstanden gesloten moeten worden. Ze kunnen niet meer gebruikt worden door particulieren, overheidsdiensten of veiligheidsdiensten vermits de sluiting betrekking heeft op de volledige inrichting, ongeacht de gebruikers ervan.

Wat met mijn schietbeurten ?

Deze sluiting gedurende drie weken kan problemen geven voor het behalen van de schietbeurten.

Voor recreatieve schutters is het probleem minder acuut vermits zij moeten bewijzen dat ze gaan schieten. In een omzendbrief wordt gezegd dat er minstens 10 schietbeurten per jaar dienen te zijn. Deze periode wordt verondersteld per kalenderjaar te lopen. Wie geen sportschutterslicentie heeft, zal na 3 april zijn beurten kunnen schieten zodat hij de wettige reden voor zijn wapenvergunning nog kan bewijzen.

Voor sportschutters die nog net enkele beurten te kort hadden om aan minimum 12 schietbeurten te komen, kunnen wel in de problemen komen. Dit zal vooral het geval zijn indien zijn tijdens de periode van sluiting nog hun geldigverklaring of hernieuwing van hun sportschutterslicentie dienen aan te vragen. Als ze dan nog enkele beurten te kort komen, of als bij de geldigverklaring/hernieuwing zou gebleken zijn dat een beurt ongeldig is die nog moet ingehaald worden, kunnen deze sportschutters nergens meer te recht om de ontbrekende beurten te schieten.

Er is overleg met de bevoegde overheden die begrip hebben voor de situatie. Er kan worden overwogen om in een afzonderlijk decreet een bijzondere regeling uit te werken waardoor alle termijnen voor hernieuwing of geldigverklaring van sportschutterslicenties uitzonderlijk geschorst worden en verlengd worden met duur van de sluiting van de schietstanden. Dit laat dan de sportschutters die riskeren onvoldoende beurten te hebben toe om, zodra de schietstanden terug open zijn, hun schietbeurten te halen.

Meer informatie hierover volgt nog. Hou onze website in het oog !

Share Button