donderdag 26 maart 2020

Corona virus en schietbeurten – update 26/03

Vlaams nooddecreet gepubliceerd Er is soms ook een beetje goed nieuws in deze virulente tijden. Op 24 maart werd een Vlaams nooddecreet gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Dit decreet geeft aan de Vlaamse regering de bevoegdheid om, in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid “nadere regels uitwerken voor de opschorting, het stuiten of de verlenging van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele of administratieve verplichtingen in diverse decreten en de uitvoeringsbesluiten erbij”. Dit decreet is van bijzonder belang voor de houders van een sportschutterslicentie. Door dit decreet kan de Vlaamse overheid de nodige beslissingen nemen om bestaande termijnen te verlengen, op te schorten of te stuiten zodat iedereen nog de mogelijkheid kan krijgen om aan de verplichting te voldoen regelmatig te schieten. Dit is van belang om de sportschutterslicentie te behouden. Naar verluidt vergadert de Vlaamse regering morgen over een totaal pakket aan maatregelen die nodig zijn om administratieve problemen te vermijden, onder meer bij de geldigverklaringen en hernieuwingen van sportschutterslicenties. Het is in elk geval de bedoeling dat er een oplossing komt waardoor iedereen die onvoldoende schietbeurten had en die had kunnen halen indien de schietstanden niet gesloten zouden zijn door de Corona-maatregelen de mogelijkheid krijgt om in orde te blijven. Wij houden u verder op de...

Read More
maandag 16 maart 2020

Corona virus en schietbeurten – update 16/03

Hieronder een publicatie van wapenunie: Donderdag 12 maart 2020 heeft de overheid via de media aangekondigd dat alle recreatieve activiteiten tot 3 april 2020 verboden zijn. De draagwijdte hiervan was gisteren lange tijd onduidelijk. De informatie in de pers was immers enkel gebaseerd op uitspraken van de eerste minister tijdens een persconferentie zoals deze her en der werden weergegeven. Wij hebben gisteren tijdens de dat voortdurend informatie bezorgd aan de schietstanden op basis van voortschrijdend inzicht. Op vrijdag 13 maart 2020 publiceerde de overheid nog op de valreep een ministerieel besluit waarin de maatregelen zijn omschreven. Dit besluit werd genomen op basis van de wet civiele veiligheid van 15 mei 2007. Vanaf 13 maart 2020 tot en met 3 april 2020 worden de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard verboden. Enkel activiteiten in intieme of familiale kring worden nog toegelaten. Tot en met 3 april 2020 worden de inrichtingen die behoren tot de culturele, festieve, recreatieve, sportieve en horecasector gesloten. Dit betekent dus dat alle schietstanden gesloten moeten worden. Ze kunnen niet meer gebruikt worden door particulieren, overheidsdiensten of veiligheidsdiensten vermits de sluiting betrekking heeft op de volledige inrichting, ongeacht de gebruikers ervan. Wat met mijn schietbeurten ? Deze sluiting gedurende drie weken kan problemen geven voor het behalen van de schietbeurten. Voor recreatieve schutters is het probleem minder acuut vermits zij moeten bewijzen dat ze gaan schieten. In een omzendbrief wordt gezegd dat er minstens 10 schietbeurten per jaar dienen te zijn. Deze periode wordt verondersteld per kalenderjaar te lopen. Wie geen sportschutterslicentie heeft, zal na 3 april zijn beurten kunnen schieten zodat hij de wettige reden voor zijn wapenvergunning nog kan bewijzen. Voor sportschutters die nog net enkele beurten te kort hadden om aan minimum 12 schietbeurten te komen, kunnen wel in de problemen komen. Dit zal vooral het geval zijn indien zijn tijdens de periode van sluiting nog hun geldigverklaring of hernieuwing van hun sportschutterslicentie dienen aan te vragen. Als ze dan nog enkele beurten te kort komen, of als bij de geldigverklaring/hernieuwing zou gebleken zijn dat een beurt ongeldig is die nog moet ingehaald worden, kunnen deze sportschutters nergens meer te recht om de ontbrekende beurten te schieten. Er is overleg met de bevoegde overheden die begrip hebben voor de situatie. Er kan...

Read More
vrijdag 13 maart 2020

Schietstand verplicht GESLOTEN tem 3 april tgv corona

Hou website in het oog voor verdere info mbt mogelijke heropening

Read More
vrijdag 13 maart 2020

Corona virus en schietbeurten

Vandaag vrijdag 13 maart is de schietstand open tot 24u. Hou de website in de gaten voor verdere info mbt mogelijke sluiting tgv corona virus. Wij weten dat dit een impact zal hebben op onze schutters die hun 12 schietbeurten moeten behalen voor het behoud van hun sportschutterslicentie. De federaties hebben hiervoor advies gevraagd aan de bevoegde minister en we wachten op meer info. Wij houden jullie hier uiteraard over op de hoogte, maar adviseren de leden welke dienen te valideren om hun aanvraag voor de validering van hun sportschutterslicentie al op te sturen met een verklaring erbij waarom de schietbeurten niet gehaald...

Read More